تیم مانا

گلسا ماهیان

Chief Executive Officer

مرتضی زرین

Chairman of the Board

ایمان زرین مهر

Business Development Manager

رضا رهنما

Developer

حمزه سهرابی

UI & UX Designer

نگین سلیمانی

Developer

علی شادلو

Project Manager

جواد غلامپور

Full Stack Developer

احمد افشاری

Developer

خسرو داوودآبادی

Developer

مریم عرب

Developer

حسن لنگری

Hardware Designer

نوید صفوتی

Hardware Designer

مصطفی مصلایی یزدی

Hardware Designer

دوست دارید به تیم ما بپیوندید؟