تیم مانا

گلسا ماهیان

Chief Executive Officer

مرتضی زرین

Chairman of the Board

ایمان زرین مهر

Business Development Manager

علی شادلو

Project Manager

حمزه سهرابی

UI & UX Designer

نگین سلیمانی

Developer

رضا رهنما

Developer

جواد غلامپور

Full Stack Developer

احمد افشاری

Developer

خسرو داوودآبادی

Developer

نجمه دوستی

Developer

محمد نورپیما

Designer

سعید صبوری

Developer

نیلوفر بهادری

CEO Assistant

مریم عرب

Developer

حسن لنگری

Hardware Designer

نوید صفوتی

Hardware Designer

مصطفی مصلایی

Hardware Designer

دوست دارید به تیم ما بپیوندید؟